Klachtenprocedure

Van-rooden.nl behandelt uw eventuele klacht in vertrouwen. Zij staat voor kwaliteit en streeft voortdurend naar het voorkomen van klachten. Uw klacht zal gebruikt worden om u en andere klanten in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn.

Registratie en afhandeling van de klacht

  • Alle klachten worden behandeld door Dhr. Stephan van Rooden van van-rooden.nl.
  • Na ontvangst van de klacht deelt van-rooden.nl binnen 7 dagen schriftelijk mee dat zij een klacht heeft ontvangen en onderzoekt deze.
  • Binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht volgt hoor en wederhoor.
  • Binnen 14 dagen na hoor en wederhoor neemt van-rooden.nl een besluit en deelt dit mede aan de indiener van de klacht.
  • Als de indiener van de klacht het besluit accepteert wordt een actieplan opgesteld om de betreffende klacht structureel op te lossen.
  • De indiener van de klacht wordt mondeling/schriftelijk elke 14 dagen op de hoogte gehouden van de status van de klacht.
  • In geval van geschillen over de afhandeling van de klacht werkt kunt u zich wenden tot Daphne Harris van Scrum.org. Scrum,org treedt op als onafhankelijke derde. Het advies van deze onafhankelijke derde is bindend voor van-rooden.nl.
  • Als de klacht is afgerond is tevens de klachtenprocedure afgerond.
  • De desbetreffende klacht en alle correspondentie worden voor de termijn van vijf jaar bewaard.

Klachtenformulier

Heeft u een klacht over van-rooden.nl? Klik hier om naar het klachtenformulier te gaan.

Als u de Algemene Voorwaarden wilt raadplegen, klik dan hier